Sürdürülebilirlik

ÇEVRE

PVC’nin diğer plastikler gibi, çevreyi kirlettiği ve zarar verdiği öne sürülür. Oysa PVC’nin çevreye olan etkisi, öncelikle ”görsel” dir. Yoğunluğunun az ve üretilen parçaların genellikle büyük hacimde olmaları nedeni ile, atıklar içinde diğer plastik atıklar gibi, hemen göze çarparlar. Ancak, dikkat edilirse; PVC atıklar, kağıt ve cam atıklar gibi, toplanıp değerlendirilebilir (pvc veya diğer plastik malzeme üretim hattına belli oranlarda eklenerek tekrar kullanılabilir, hatta elyaf haline getirilerek tekstil sanayinde değerlendirilebilir),
PVC malzeme çevreye zarar vermek bir yana, bir anlamda çevreyi koruma görevini de üstlenmiştir. PVC’nin yine PVC malzemelerinde yapımında kullanılması veya diğer malzemeler kompozit olarak değerlendirilmesi sonucu doğal kaynakların korunması sağlanır(ağaç, petrol, elektrik,….) Üretimden yok olana kadar yaşam döngüsü ve bu döngü sırasında çevrenin etkilenme derecesini dikkate alan güncel bir değerlendirme sistemi olan LCA (Life CycleAssesment) analizleri de, PVC nin kullanıldığı sektörlerde “doğal” yada organik olarak nitelenen ürünlere oranla ilk elde ediliş ve yeniden kullanım maliyetlerinin çok düşük olduğu ve kaynak kullanımın daha az olduğu. PVC, tüm plastiklerde olduğu gibi, hafiflik ve esneklik sağlamaktadır PVC malzemelerde formüller ile değiştirilebilecek ve müşteri ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilebilecek (renk, yanmazlık, gıdaya uygunluk, kokusuzluk, ısı izolasyonu, gaz-nem geçirgenliği…) özellikleri bulunmasıdır.

Sürdürülebilir Ambalaj Ne Demektir?

Öncelikle ambalaj asli görevini yapmalıdır: içindeki ürünü korumak, tüm özellikleri ve dokunuşuyla güvenle dağıtımını sağlamak. Bunun ötesinde sürdürülebilir ambalaj üreticileri çevresel ayak izini indirgemek için kullanılan enerjinin azaltılması, hammaddenin azaltılması ve tasarım/dönüşüm gibi diğer prensiplerin kullanılması, geri dönüştürülmüş içeriğin yeniden pakete girmesi ile güvenli ve ulaşılabilir geri dönüşüm çözümlerinin mümkün olmasını sağlamaktır.

PET Neden Sürdürülebilir Bir Ambalaj Opsiyonudur?

İçindeki ürünler için bariyer özelliği açısından çok koruyucudur.
Dağılmayan, yeniden kapanabilir güvenilir ambalaj çözümü
Gıdalar için güvenli saklama ortamıdır, biyolojik olarak nötr, ciltle teması güvenli ve solunması da tehlikesizdir.
PET hafiftir; bu yüzden ikincil ambalaj olarak rahatlıkla kullanılabilir, taşıma araçlarınınbu yüzden daha az sera gazı çıkışı sağlar.
Kendine has geometrik özellikleriyle ve özgün bariyer özelliğiyle çok hafif ve kırılmaz bir ambalaj maddesi olur ve üreticiler amabalaj üretimindesağlamlık ve bütünlüğü sağlamak için daha az hammadde kullanmaktadırlar.
PET dünyada en çok geri dönüştürülen plastiktir.Birçok kez geri dönüştürülebilir hatta geri dönüşümünde son ürün bile edilebilir; fiber, fiber dolgu, araba parçaları, halı, ip-gergi, gıda ve gıda dışı şişeler ve diğer hazneli ürünler.

Çevre Politikası

-Doğal kaynakları sorumlu ve verimli bir şekilde kullanmak
-Yenilenemez kaynakları korumak
-Üretim sürecinde mümkün olduğu kadar yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını tercih etmek
-Enerji tasarrufu sağlamak
-Çevre dostu ürünler üretmek ve çevre dostu üretim süreçlerini işletmede uygulamak
-Üretilen ürünleri ve üretim sürecini iyileştirmek
-Üretimde fire oranını en aza indirmek
-Geri dönüşümlü malzemeler kullanmak
-Çevre dostu teknolojiler kullanmak
-Kazalara karşı hazır olmak ve zarara uğramış çevreyi onarmak
-Tedarikçileri konuyla ilgili bilgilendirmek ve gereken önlemleri almaları için destek olmak
-Kamuyu işletmenin neden olduğu sağlık, güvenlik ve/veya çevre sorunları konusunda bilgilendirmek
-Kabul gören çevreci denetleme yöntemlerini geliştirilmesini desteklemek vce gerekli raporları düzenlemek
-Çevreci guruplar ile işbirliği içerisinde olmak
-Sivil toplum örgütleriyle projeler geliştirmek
-Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları ve atıkların zararını azaltmak ya da yeniden kullanımını sağlamak amacıyla arıtma tesisi kurmak.