KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

GÜNCAN PLASTİK AMBALAJ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.

olarak;
Faaliyet gösterdiğimiz ambalaj malzemesi sektöründe modern teknolojik gelişmeleri takip ederek, çalışanlarımızın bilgi, becerilerini geliştirmek için iletişim ve risk bazlı belirlenmiş bir eğitim planının etkin bir şekilde uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamayı, ürün tedarik zincirinde yer aldığımız her süreçte kalite, gıda güvenliği, çevre ve çalışan sağlığı ve güvenliği şartlarını sağlayarak müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, gıda güvenliği ile ilgili bilgileri kamu, tüketici ve tedarikçilere iletmeyi ve/veya bu bilgileri istemeyi, kaliteli ve güvenli ürünü çevre ve çalışan sağlığı, güvenliğini koruyarak sunmayı, sürekli iyileştirmeyi baz almaktadır. Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara, Sistemimizin referans gösterdiği tüm standartlara uymayı, etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve aşağıdaki alt politikaların yerine getirilmesini sağlamayı taahhüt ederiz.

HACCP, HİJYEN UYGULAMALARI POLİTİKASI

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin her aşamasında fiziksel, kimyasal ve biyolojik gıda
güvenliği tehlike ve risk analizlerini yaparak Kritik Kontrol Noktalarını etkin bir hijyen yönetimi
desteği ile izlemek, kontrol altına almak ve doğrulayarak Güvenli ürün üretilmesini sistemin
kuralları çerçevesinde sağlamak

ÇEVRE POLİTİKASI

Planlama ve Uygulama aşamalarında doğa ile iç içe, sürekli ve etkin bir çevre bilinci
oluşturulmaktadır. Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, tüm
ilgili taraflara duyurmayı, açık tutmayı ve ilgili taraflarda da çevre bilincinin oluşmasına
katkıda bulunulur.

SİGARA İÇME VE YEMEK POLİTİKASI

Üretim ve depolama alanlarımızda ve soyunma odalarında sigara içmek ve yiyecek yemekiçmek yasaktır. Uyarı levhaları görülebilecek yerlere asılmıştır. Ziyaretçilerin ve taşeronların bu kurala uymaları sağlanır.

ÜRETİM ALANLARINA GİRİŞ POLİTİKASI

Ziyaretçilerimiz, tedarikçilerimiz üretim alanlarımıza özel önlük, bone giyerek ve ziyaretçi kontrol listesine tabi tutularak girerler.

YABANCI MADDE ve KESİCİ ALET POLİTİKASI

Üretim alanlarımızda, fiziksel bulaşmalara sebep olabilecek yabancı maddelerin önlenmesi için, cam, kırılabilir plastik malzemeler, ahşap, tel malzemeler kullanımdan kaldırılmıştır. Mevcut olan cam ve kırılabilir plastik malzemeler, metal ekipmanlar koruma altına alınmıştır. Kullanılması zorunlu olduğu durumlarda özel falçatalar kullanılır ve düzenli olarak kontrolden geçirilir.

PERSONELİN SAĞLIK KONTROLLERİ POLİTİKASI

Personelin periyodik sağlık muayeneleri yaptırılır. Bulaşıcı hastalık, üst solunum yolları enfeksiyonları, ishal, bulantı, öksürme, hapşırma durumlarında üretim müdürü tarafından üretim alanından uzaklaştırılarak, sağlık kontrolüne gönderilir. Gerekli süreç takip edilir ve hastanın tedavisi sona erince üretim sahasına girmesine izin verilir

ALERJEN POLİTİKAMIZ

Gıda sektörüne ambalaj üretimi ile hizmet veren firmamız, gıda üreticisi bir firma gibi gıda
alerjenlerinin gıda güvenliğinde, önemli bir yeri olduğunu benimsemektedir.
Amacımız,
• Hammaddeden ve tedarikçilerimizden tüketiciye kadar oluşacak alerjenler ile ilgili tüm
riskleri önceden belirleyip yok etmek,
• Alerjen yönetim sistemini alerjen çapraz bulaşmayı önleyecek şekilde oluşturmak,

GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ POLİTİKAMIZ

Gıda sektörüne hizmet veren firmamız, gıda güvenliğini, gıda üreticisi bir firma gibi
benimsemektedir. Tüm çalışanlarımızın katılımıyla Hijyen ve GMP prensiplerini
uygulamaktayız.
Amacımız,
• Hijyen yönetim sisteminin etkin sürekliliğini sağlamak, Gıda güvenliği ile ilgili yasal
gereklilikleri eksiksiz karşılamak ,
• Güvenilir ve kaliteli ürünlerimizi müşterilere sunarak müşteri memnuniyetini
arttırmak,
• İç ve dış paydaşlara gıda güvenliği kültürünü aşılayarak farkındalık yaratmak ve olası riskleri ortadan kaldırmaktır.